Vägen till skärgården
Val
Uppgifter
Betalning
Bekräftelse
VälkommenHär kan du köpa ditt årskort. Kortet är giltigt 01.01.2017 - 31.12.2017. Årskortet är knutet till ett fordon och ska vara fastsatt direkt i rutan för att vara giltigt som färdbevis. Fordon som inte uppfyller regeln för korrekt fastsättning är inte giltigt som färdbevis med påföljden att fordonet dokumenteras och resenären faktureras ordinarie biljettavgift.