Vägen till skärgården
Kundregistrering
Förnamn
Efternamn
Näradress
Postnr
Ort
Land
Mobiltelefonnummer (inkl. + riktnr)
E-post
Medgivande
Lösenord
Bekräfta lösenord
ÅrskortOm du har årskort vänligen kontakta Ålandstrafiken efter slutförd registrering, tel. +3581825600 eller per e-post info@alandstrafiken.ax
Var beredd att uppge ditt nya kundnummer.
Skriv upp ditt KUNDNUMMER som du får per e-post efter registrering. Du behöver det för kommande bokningar/avbokningar online. Kundnumret är personligt, max 1-2 kundnummer per person är tillåtet.